19 dec 2020 06:48

COVID-19: winterplan dak- en thuislozen

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, akkoord met de toekenning van bijkomende middelen aan het samenwerkingsconsortium tussen het Rode Kruis en vzw Dokters van de Wereld en aan vier grote steden voor de dak- en thuislozenopvang in het kader van de coronacrisis. 

Concreet gaat het om: 

  • de toekenning van 100.000 euro aan het consortium Rode Kruis en Dokters van de Wereld 
  • de toekenning van 100.000 euro aan elk van de grote steden Luik, Gent, Antwerpen en Charleroi

Deze bijkomende middelen zijn noodzakelijk om de verspreiding van het coronacrisis te verkleinen en de sociale dienstverlening naar de meest kwetsbare doelgroep van dak- en thuislozen toe te kunnen blijven garanderen.