05 jan 2021 16:39

COVID: adviezen van de expertgroep Beheerstrategie

In het kader van transparantie en openbaarheid van bestuur werd door het Overlegcomité beslist om de adviezen van de expertgroep Beheerstrategie publiek te maken. Deze documenten worden opgesteld op vraag van het Overlegcomité en zijn adviserend ter voorbereiding van de politieke beslissingen over maatregelen en versoepelingen. Telkens een advies wordt overgemaakt aan het Overlegcomité, zal dit enkele dagen na een politieke beslissing over maatregelen op deze pagina worden gepubliceerd.