17 jul 2009 11:53

CREG

Bepaling van de voorwaarden voor de benoeming van de inspecteurs bij de CREG

Bepaling van de voorwaarden voor de benoeming van de inspecteurs bij de CREG

Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt voor de benoeming van de inspecteurs bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Die officieren van gerechtelijke politie van de CREG zijn belast met het opsporen en vaststellen van de inbreuken bedoeld door de elektriciteitswet en de gaswet met het oog op een permanente monitoring van de elektriciteits- en gasmarkt.

Het ontwerp geldt zowel voor de elektriciteits- als de gassector en beoogt de oprichting van één enkel korps van officieren van gerechtelijke politie die zowel voor gas als voor elektriciteit bevoegd zijn. Het geeft eveneens een gedetailleerde beschrijving van de bevoegdheden van de inspecteurs van de CREG, onder meer de bevoegdheid om processen-verbaal op te stellen die bewijskracht hebben tot het tegendeel wordt bewezen. Het ontwerp gaat tot slot dieper in op het principe van verplichte of facultatieve informatie-uitwisseling tussen de inspecteurs van de CREG en andere overheidsadministraties.