06 mei 2022 16:32

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die schade lijden door de oorlog in Oekraïne en Covid-19

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een aangepast crisis-overbruggingsrecht om de economische schade te beperken die zelfstandigen lijden door zowel de oorlog in Oekraïne als de Covid-crisis (luik quarantaine).

Het voorontwerp van wet beoogt een aangepast crisis-overbruggingsrecht om zelfstandigen te helpen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne en door mogelijke economische sancties. Deze maatregel biedt van 1 april tot 30 juni een tijdelijke ondersteuning door het toekennen van een overbruggingsrecht aan zelfstandigen die een omzetverlies van minstens 40% aantonen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de verlenging van de derde pijler (quarantaine) van het crisis-overbruggingsrecht in het kader van Covid-19 tot en met 30 juni. 

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot invoering van een tijdelijke maatregel overbruggingsrecht naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen