01 dec 2006 16:00

Cumulatie overlevingspensioen

Cumulatie van overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of vervangingsinkomen

Cumulatie van overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of vervangingsinkomen

De ministerraad nam een aantal beslissingen over de cumulatie van het overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen. De beslissingen kaderen in de maatregelen van het generatiepact die als doel hebben de activiteitsgraad van mensen met een overlevingspensioen te verhogen. Minister van Pensioenen Bruno Tobback stelde hierover drie ontwerpen van koninklijk besluit aan de ministerraad voor. Na onderzoek van de maatregelen uit het generatiepact over de cumulatie van het overlevingspensioen met een beroepsbezigheid, blijkt dat ze hun doel niet bereiken. Daarom beslist de ministerraad nu om bij wijze van overgangsmaatregel tegemoet te komen aan de verwachtingen van de geïnteresseerden, door de cumulgrenzen te verhogen tot 16.000 euro voor een persoon zonder kinderen ten laste en 20.000 euro voor een persoon met kinderen ten laste (12.800 euro en 16.000 euro in het stelsel van zelfstandigen). De tweede beslissing staat de cumulatie toe van een overlevingspensioen gedurende een periode van 12 maanden met een vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of vergoeding wegens onvrijwillige volledige werkloosheid. De vergoeding moet betrekking hebben op een volledige maand. Na verloop van 12 maanden heeft de persoon de keuze tussen het overlevingspensioen of het vervangingskomen.