07 dec 2018 16:54

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties.

Het ontwerp voert de jobsdeal uit en zorgt voor de invoering, voor de publieke en private sector, van de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan Comité A, het Comité overheidsbedrijven en het Beheerscomité van de RVA. Het wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.