09 okt 2015 10:29

Dankzij Selor kan Dienst Vreemdelingenzaken snel over tientallen extra krachten beschikken

Brussel, 8 oktober 2015 - Door de vluchtelingencrisis is het aantal asielaanvragen en dus de werkdruk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) exponentieel gestegen. Terwijl procedures lopen om bijkomende personeel aan te werven, zullen ambtenaren van andere federale diensten tijdelijk inspringen. Dat is mogelijk dankzij Selor, dat hiervoor een project opstartte binnen het kader van de ‘special federal forces’. Meer dan 130 federale ambtenaren stelden zich zo kandidaat om tijdelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te slag te gaan. De eerste gespreksronde is nu achter de rug, en er blijven nog zo’n 50 kandidaten over. In de komende dagen worden praktische afspraken gemaakt met deze kandidaten en hun directies, en daarna zal blijken hoeveel mensen precies aan de slag zullen gaan. Het is alleszins de bedoeling dat zoveel mogelijk van hen al vanaf oktober tijdelijk zullen helpen bij het onthaal en de inschrijving van asielzoekers.

‘Special federal forces’: ambtenaren in de bres voor elkaar

“Al enkele jaren bestaat het systeem van de ‘special federal forces’”, zegt Anja Neyt van Selor. Het principe is simpel: het gebeurt dat een overheidsdienst op welbepaalde momenten of voor specifieke projecten extra competenties nodig heeft. Als het die niet zelf in huis heeft, kan het via Selor beroep doen op ‘special federal forces’: federale ambtenaren die tijdelijk overstappen en hun expertise en knowhow bijdragen aan zo’n project.”

Na 2 dagen al meer dan voldoende kandidaten

Krista De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken was aangenaam verrast door de grote respons: “Onze oproep toont aan dat de federale overheid kan rekenen op betrokken medewerkers die meewerken aan een betere werking van de administratie en de samenleving. Er kwam immers massaal reactie en na twee dagen hadden we al meer dan voldoende kandidaten die we konden uitnodigen voor een eerste gesprek. Momenteel zijn die gesprekken achter de rug en bekijken we met de kandidaten die in aanmerking komen wanneer zij zich vrij kunnen maken. We hopen dat we al in oktober de beoogde extra 45 federale ambtenaren kunnen inzetten voor het onthaal van asielzoekers.”

Een woord van dank aan alle kandidaten

Het grote aantal reacties maakt dat momenteel nog niet alle kandidaten de tijdelijke overstap kunnen maken. Krista De Vulder: “De respons lag hoger dan verwacht, en voorlopig hebben we inderdaad voldoende kandidaten. Maar we zijn nog volop bezig met de praktische organisatie, en we weten pas binnen enkele dagen zeker of we alle vacatures ook effectief kunnen opvullen. De Dienst Vreemdelingenzaken wil alvast iedereen bedanken die interesse heeft getoond en bereid is om bij te springen. Dat geldt ook voor alle andere mensen die spontaan hun hulp hebben aangeboden.”

Contact

Aurélie Damster
Communication Manager
T +32 (0)2 788 66 33
G +32 (0)473 27 85 05
E aurelie.damster@selor.be

 

Over Selor

Selor is een selectiebureau dat sollicitanten in contact brengt met meer dan 150 potentiële werkgevers. Jaarlijks vullen we zo’n 3.000 vacatures in. Bij federale overheidsdiensten, maar net zo goed bij andere overheden of bedrijven. Wat telt zijn onze neutrale selectieprocedures, die gelijke kansen voor iedereen garanderen. Diezelfde filosofie geldt ook voor onze taaltesten, waar jaarlijks zo’n 60.000 kandidaten aan deelnemen. Selor werkt volledig digitaal. Solliciteren of inschrijven voor testen gebeurt steeds online. De kantoren van Selor bevinden zich in Brussel, en daarnaast werkt Selor werkt ook samen met de VDAB, Forem en Actiris.

Meer algemene info op www.selor.be, meer informatie voor HR-professionals op http://client.selor.be/