23 dec 2023 13:09

De Belgische Staat koopt (via de Regie der Gebouwen) het Gutenberg-gebouw in Brussel

Op 14 december 2023 kocht de Belgische Staat, via de Regie der Gebouwen, het logistieke Gutenberg-gebouw in de Luttrebruglaan 74 in Vorst (Brussel). Het gebouw werd gehuurd door de Regie der Gebouwen voor diensten van de FOD Financiën en het Algemeen Rijksarchief. Het doel van deze aankoop is om de opslag- en archiveringsruimtes in Brussel verder te ontwikkelen.

Met de aankoop van dit gebouw versterken we ons engagement voor een efficiënter beheer van de vastgoedportefeuille van de Belgische Staat. Het Gutenberg-gebouw, dat vroeger werd gehuurd, wordt nu aangekocht voor langetermijninvesteringen om te voldoen aan de verschillende behoeften van de federale overheidsdiensten. Ons doel is in de eerste plaats onze opslag- en archiefruimtes strategisch te beheren. Het Gutenberg-gebouw biedt ons een onmiddellijk antwoord op de toenemende verzadiging van de opslagruimtes en het is een economisch haalbaar alternatief voor de oplopende huurkosten van dit soort faciliteiten in het centrum van Brussel. Dit gebouw maakt een modern, geoptimaliseerd beheer mogelijk. Met een oppervlakte van 29.000 m² zal dit gebouw ook nog een ander doel bereiken dat voor ons van groot belang is, namelijk het rationaliseren van onze vastgoedportefeuille en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Zo zullen er in het aangekochte gebouw ook diensten samengebracht kunnen worden die momenteel gehuisvest zijn in verschillende andere gebouwen die gehuurd worden door de Regie der Gebouwen. Met deze aankoop laten we samen met de Regie der Gebouwen zien dat we ons inzetten voor een gezond, efficiënt, rationeel en optimaal beheer van onze openbare gebouwen.
Mathieu Michel
staatssecretaris van de Regie der Gebouwen

Een oplossing voor de volle opslag- en archiveringsruimtes in Brussel

De opslag- en archiveringsruimtes in Brussel zitten vol en om dit probleem op te lossen,  heeft de Regie der Gebouwen dit gebouw aangekocht. Hiermee wil ze op structurele wijze meer ruimte aanbieden en een alternatief voorzien voor de vrij kostelijke archiveringsruimtes in het centrum van Brussel. Deze bijkomende ruimtes zullen het ook mogelijk maken om archiveringsverzoeken en andere opslagbehoeften op een gespecialiseerde en efficiëntere wijze te behandelen in gebouwen die hiervoor beter zijn uitgerust.

Rationalisering van de vastgoedportefeuille

De aankoop van het Gutenberg-gebouw kadert in de federale vastgoedstrategie om meer te investeren in gebouwen voor specifieke behoeftes.

De aankoop sluit bovendien aan bij de visie om de vastgoedportefeuille van de Federale Staat te rationaliseren, want de bedoeling van het project is ook om bepaalde diensten die nu in andere gehuurde gebouwen gehuisvest zijn, in het Gutenberg-gebouw onder te brengen.

Het Gutenberg-gebouw

Het Gutenberg-gebouw heeft een bovengrondse oppervlakte van 29.000 m² en beschikt over 100 ondergrondse parkeerplaatsen. Sinds juni 2006 wordt het gehuurd door de Regie der Gebouwen voor de huisvesting van Fedorest, Fedopress, de dienst Fiscale Zegels en het Algemeen Rijksarchief. Het gebouw beschikt over loskades, opslagzones, administratieve kantoren en archiefruimtes.

De aankoopprijs van het Gutenberg-Gebouw bedraagt 25 miljoen euro.