21 feb 2022 07:45

De Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën biedt gemeenten en scholen een renteloze depositorekening aan.

De toepassing e-DEPO beschikt voortaan over een categorie “depositorekening” waarmee gemeenten, scholen en andere lokale besturen hun gelden tegen 0% rente kunnen deponeren op een beveiligde digitale rekening bij de Deposito- en Consignatiekas, hierna DCK, van de FOD Financiën.

De depositorekening kan middels enkele muisklikken worden aangemaakt in e-DEPO, zodat elke lokale overheid in real time en volledig kosteloos gelden kan overmaken, opnemen of beheren. De naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) wordt tevens gegarandeerd, net als de permanente toegangsbeveiliging tot de rekening.

Via de depositorekening van de DCK kunnen gemeenten, scholen en andere lokale overheidsdiensten hun gelden tegen nulrente bij de DCK plaatsen, wat vaak gunstiger is dan de voorwaarden bij andere financiële instellingen (negatieve rente) en uiteindelijk de burgers ten goede komt.

Ook een huurwaarborg kan via e-DEPO.

De depositorekening is slechts één van de vele producten die in e-DEPO kunnen worden aangemaakt en beheerd. Een huurwaarborg creëren of recupereren? Dit kan in slechts enkele minuten via e-DEPO. Net zoals het invoeren van een borgtocht in het kader van een overheidsopdracht of de wet Breyne. Dankzij deze toepassing kunnen klanten van de DCK de meeste van hun depositoprocedures digitaal afhandelen.

 

De DCK is een afdeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie. Haar voornaamste opdrachten zijn het beheer van derdengelden, en het ontvangen, bewaren en terugbezorgen van de deposito’s aan de begunstigden. Er worden ongeveer 120 verschillende depositotypes beheerd, en dit voor een totaalbedrag van 4 miljard € (vergelijkbaar met de depositobedragen van een middelgrote financiële onderneming).