12 aug 2020 14:46

De Douane heeft een illegale productiesite van diesel in Genk ontdekt

Op maandag 11 augustus is de douane binnengevallen bij een transportbedrijf in Genk. Het accijnsfraude team Minerale Olie heeft er een illegale productie van diesel ontdekt. De diesel werd ter plaatse geproduceerd door het verwijderen van de rode kleurstof uit rode gasolie. Er werden talrijke opslagvaten gevonden die gevuld waren met ontkleuringsafval. Men ontkleurde de gasolie in een tankwagen en pompte de gewassen diesel over naar een zeecontainer. Het tankstation met meerdere dieselpompen dat zich op het bedrijfsterrein bevindt werd vanuit de zeecontainer bevoorraad.

Rode gasolie wordt normaal gebruikt  voor onder meer het aandrijven van tractoren en ook als verwarmingsbrandstof. Rode gasolie wordt belast tegen een laag accijnstarief. Diesel die niet gekleurd is wordt echter zwaar belast. De fraudeurs verkopen de gewassen gasolie als dure diesel en steken het prijsverschil in eigen zak. 

Na het ontkleuren van de rode gasolie blijft er een zwart residu achter dat eigenlijk chemisch afval is. Dit afval wordt op illegale wijze gedumpt. 

Het rijden met ontkleurde diesel is niet zonder risico en kan schade berokkenen aan de motor.  De kosten hiervoor lopen al gauw op tot een duizend euro.

De capaciteit van de Genkse ontkleuringsinstallatie wordt geraamd op 20 000 liter per keer.  De speurders hebben kunnen vaststellen dat er vrijwel dagelijks werd ontkleurd. Tot nu toe kon worden vastgesteld dat er zo’n 2 miljoen liter illegale diesel werd geproduceerd.

De tankwagen en de zeecontainer werden door de douane inbeslaggenomen. Het tankstation werd gesloten. Er werd ook nog een aanzienlijke som geld aangetroffen.

De fraudeurs wacht een stevige rekening. Ze moeten niet alleen de ontdoken accijns terugbetalen maar ze riskeren ook nog een boete die gaat van vijf keer tot tien keer de ontdoken accijns.