07 jan 2022 12:35

De douane nam in 2021, 89,5 ton cocaïne in beslag, een nieuw record

In 2021 heeft de Douane in de Haven van Antwerpen 89,5 ton cocaïne in beslag genomen. Een stijging met 36 % ten opzichte van 2020. De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem lichtte toe hoe de Douane reageert, zich aanpast en investeert om dit fenomeen te bekampen.

Resultaten 2021

De inbeslagnames in de Haven van Antwerpen bedroegen 89,5 ton aan cocaïne wat overeenkomt met een stijging van 36 % ten opzichte van 2020 (68 ton). Op 5 jaar tijd verdubbelde de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne. Als we vergelijken met onze Noorderburen, zien we een gelijkaardige stijging van  39 % meer in beslag genomen cocaïne. De haven van Rotterdam nam daarvan meer dan 64 ton voor zijn rekening. De straatwaarde van de inbeslaggenomen drugs in België schommelt rond de 12 miljard euro.

De 3 grootste exportlanden zijn Ecuador, Panama en Paraguay. De meeste gebruikte smokkelmethodes zijn de rip on/off (uithalers op de loskaai), de switch (de waar verwisselen van container) en het Trojaanse paard.  

Investeringen

De Douane investeert op verschillende vlakken: oprichting van een gespecialiseerd team voor opsporing van precursoren (ingrediënten om synthetische drugs aan te maken), een bijkomende drugshond en het project 100 % scanning waar in een eerste fase scanninginfrastructuur zal gebouwd worden. Samen goed voor 70 miljoen aan investeringen op lange termijn en bijkomende  aanwervingen.