11 jun 2018 14:56

De douane stoomt zich klaar voor een nakende Brexit

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven.


Om tot een coherente en efficiënte aanpak te komen op Europees niveau, pleegt de Belgische douane op frequente basis overleg met de buurlanden. Ook met de Europese Commissie vindt er regelmatig overleg plaats waar de uitdagingen inzake de organisatie en operationele uitvoering na de Brexit worden aangekaart. De onderhandelingen en de uitwerking van operationele oplossingen gebeuren immers op Europees niveau om het level playing field tussen de verschillende lidstaten te verzekeren.

Op Belgisch niveau werden reeds berekeningen gemaakt van de nood aan bijkomende douaniers en investeringen om het huidige niveau van dienstverlening van de AAD&A te blijven garanderen. Een exacte bepaling van het aantal bijkomende aanwervingen is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Om een dynamisch antwoord te bieden op de resultaten van deze onderhandelingen zal de AAD&A deze extra aanwervingen in het kader van de Brexit spreiden over verschillende golven. Momenteel is de selectieprocedure opgestart voor een eerste golf van 141 bijkomende douaniers. De effectieve aanwerving is voorzien voor het najaar van 2018, waardoor de nieuwe douaniers opgeleid zullen zijn tegen april 2019.

Intern heeft de AAD&A een comité opgericht dat zich buigt over de opvolging van de operationele uitrol van de bijkomende infrastructuur en personeel inzake Brexit en worden tests uitgevoerd om de performantie van de ICT-omgeving te blijven garanderen.

Gezien de niet te onderschatten impact van de Brexit op onze logistieke centra, zoals havens en luchthavens, heeft de AAD&A dan ook op frequente basis contact met hen. Zo neemt de AAD&A deel aan overlegmomenten met het Havenbedrijf van Zeebrugge en enkele keyplayers om Brexit-issues te bespreken.

Om bedrijven die voordien nog niet in contact kwamen met bepaalde douaneregelingen op weg te helpen, heeft de AAD&A verscheidene productfiches opgesteld. Deze productfiches bieden hapklare informatie over bepaalde douanevergunningen en -vereenvoudigingen die nuttig kunnen zijn in het kader van een Brexit-scenario. Zij geven de voordelen, de doelgroepen, de basiscondities en bepaalde aandachtspunten weer over regelingen zoals onder andere “bijzondere bestemming”, “opslag”, “Tijdelijke opslag”,... Om nog beter in te spelen op de doelgroep van de Brexit zijn deze fiches niet alleen in de landstalen beschikbaar maar ook in het Engels. U kan hierover meer informatie terugvinden op de Engelstalige pagina van de AAD&A. (https://finance.belgium.be/en/customs_excise).

De AAD&A zet ook in op sensibilisering door het organiseren van infosessies samen met de Kamers Van Koophandel, met FIT en AWEX. Aan de hand van deze infosessies en de publicatie van productfiches op onze website, tracht de AAD&A ook KMO’s zonder ervaring inzake uitvoerprocedures te ondersteunen in hun voorbereidingen op een Brexit. Het is immers aangewezen dat ook deze bedrijven zich wapenen tegen de impact van de Brexit op hun logistieke processen. Het is raadzaam om nu reeds de webpagina “Brexit” (https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit) te raadplegen. Deze webpagina van de AAD&A omvat de meest gestelde vragen rond de Brexit op vlak van douane, accijnzen en btw bij uitvoer en kondigt infomomenten aan. Voor bijkomende vragen of suggesties betreffende de Brexit kan er steeds contact opgenomen worden met een medewerker van de dienst Economische Ondersteuning (da.mf.es@minfin.fed.be).

Ook op de Exportbeurs van Flanders Investment & Trade van 12 t.e.m. 14 juni 2018 staan medewerkers klaar om alle vragen rond de Brexit te beantwoorden. Neem dus gerust een kijkje!