07 jul 2022 10:00

De Federale Prijs Armoedebestrijding 2022 zal diegenen belonen die werken rond digitale inclusie

Op initiatief van Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, zal de Federale Prijs Armoedebestrijding 2022 van de POD Maatschappelijke Integratie dit jaar personen, organisaties en projecten belonen die de ongelijkheid op het vlak van digitale competenties verminderen.

Digitale uitsluiting: voor veel burgers is dit de realiteit

Onze maatschappij digitaliseert snel en dat heeft een impact op het dagelijks leven: bankapplicaties, facturen, medische afspraken, ... steeds meer diensten zijn uitsluitend online beschikbaar. Hoewel de mogelijkheden die de digitale technologieën bieden talrijk zijn, heeft de gezondheidscrisis eveneens de moeilijkheden aangetoond die een deel van de bevolking ervaart. Het is van belang om de meest kwetsbare burgers digitaal te ondersteunen, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Kandidatuur tot 5 september 2022

Het is mogelijk om een kandidatuur in te dienen tot 5 september 2022 (middernacht) op de website www.armoedeprijs.be. Na een stemming van het publiek, zal aan drie kandidaten - één per gewest - de federale prijs armoedebestrijding 2022 worden toegekend. Elke laureaat zal een bedrag van 10.000 € ontvangen.