29 jun 2016 20:13

De FOD Financiën publiceert zijn Jaarverslag 2015

Het Jaarverslag 2015 van de FOD Financiën staat online op www.jaarverslag.financien.belgium.be/nl.

Het geeft een overzicht van de resultaten en de activiteiten van de FOD Financiën in 2015. U vindt een aantal markante cijfers in bijlage.