06 sep 2013 17:28

De FOD Financiën vordert 96,16% in van de verkeersbelasting in Wallonië

81,64% van de verkeersbelasting wordt spontaan betaald in Wallonië. Na actie van de FOD Financiën bedraagt het invorderingspercentage van deze belasting 96,16%.

In Wallonië wordt van de 630.496.654,20 euro verschuldigde verkeersbelasting, 514.723.779,10 euro spontaan betaald en 91.548.348,43 euro gerecupereerd door verschillende acties van de FOD Financiën : inkohiering, acties van de douane (scanning van de nummerplaten), het werk van de ontvangers van de directe belastingen en de toepassing van de fiscale balans. Er rest dus slechts nog 24.224.526,67 euro in te vorderen, zijnde ongeveer 3,84 %.
 

Voor Brussel bedraagt de totale invordering 96,7 % .