11 mei 2022 15:20

De FOD Financiën vraagt burgers die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte om zo snel mogelijk een afspraak te maken

Burgers die dat wensen, kunnen hun belastingaangifte op afspraak laten invullen door de medewerkers van de FOD Financiën. Zelfs als ze hun belastingaangifte nog niet hebben ontvangen, wordt hen  gevraagd zo snel mogelijk te bellen om een afspraak te maken .

Belastingplichtigen die hun belastingaangifte willen laten invullen, moeten een afspraak maken op het nummer 02 575 56 66 (nummer dat uitsluitend daarvoor bedoeld is).

Vervolgens belt een medewerker  op het afgesproken tijdstip terug, of krijgt  de burger, als hij dat verkiest, op het afgesproken tijdstip hulp in een kantoor van de FOD Financiën.

Er zijn al meer dan 100.000 afspraken gemaakt en zo al ongeveer 56.000 aangiften ingevuld. In 2021 hielp de FOD Financiën  294.000 belastingplichtigen op die manier.

De hulp loopt af in juni. Om een langere wachttijd aan de telefoon en een beperkte keuze voor de afspraakdatum te voorkomen is het  daarom aangeraden om nu al een afspraak te maken en niet  te wachten tot de aangifte is ontvangen, .

Voor alle andere vragen kunnen burgers bellen naar het nummer dat vermeld staat op hun aangifte of naar het Contactcenter van de FOD Financiën op 02 572 57 57.