19 jun 2020 11:52

De FOD Financiën waarschuwt de burgers voor online of telefonische fraude

De FOD Financiën stelde een nieuwe gedetailleerde internetpagina op om de pogingen tot fraude te verhinderen. De burgers worden gewaarschuwd tegen online of telefonische fraude, dus phishing of oplichterij.

De naam van de FOD Financiën of van een medewerker wordt soms gebruikt bij pogingen tot online of telefonische fraude. De internetpagina legt aan de burger uit hoe hij die pogingen kan ontdekken, hoe hij te werk kan gaan als hij benaderd werd of als hij het slachtoffer is van fraude. Er worden ook een aantal voorbeelden van fraudepogingen opgesomd.   

https://financien.belgium.be/nl/phishing