29 okt 2004 17:00

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vergemakkelijkt het werk van de OCMW's in het kader van de toekenning van de verwarmingstoelage 2004

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft voor de 589 OCMW?s een tool ontwikkeld en ter beschikking gesteld waarmee ze kunnen nagaan of een persoon in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage op basis van zijn statuut van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. In minder dan een week tijd is de KSZ erin geslaagd om deze procedure te ontwikkelen en te implementeren aan de hand waarvan de personeelsleden van de OCMW?s een groot deel van de aanvragen op een snelle manier kunnen onderzoeken en behandelen.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft voor de 589 OCMW?s een tool ontwikkeld en ter beschikking gesteld waarmee ze kunnen nagaan of een persoon in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage op basis van zijn statuut van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. In minder dan een week tijd is de KSZ erin geslaagd om deze procedure te ontwikkelen en te implementeren aan de hand waarvan de personeelsleden van de OCMW?s een groot deel van de aanvragen op een snelle manier kunnen onderzoeken en behandelen.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft op korte tijd een systeem op punt gesteld voor het opstellen en versturen naar de 589 OCMW?s van een lijst van personen per gemeente die in aanmerking komen voor een verwarmingstoelage op basis van hun statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De lijsten geven een overzicht van de potentiële begunstigden van de maatregel en zijn geordend in functie van hun identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). Op basis van deze lijsten kunnen de personeelsleden van de OCMW?s snel controleren of de aanvrager inderdaad de vereiste hoedanigheid bezit en kunnen ze tevens garanderen dat slechts één verwarmingstoelage per gezin toegekend wordt. De KSZ heeft hiertoe in totaal 589 lijsten opgesteld en verstuurd: 503 lijsten die via e-mail verstuurd werden naar de OCMW?s die over een e-mailadres beschikken dat via het Publink- of Vera-netwerk beveiligd is, 58 lijsten op papier, 16 lijsten op diskette, 12 lijsten op cd-rom. Meer info: http://ksz-bcss.fgov.be/Nl/fluxdonnees/fluxdonnees_28.htm