09 apr 2013 17:44

De nieuwe aangifte in de personenbelasting

Gisteren publiceerde het Belgisch Staatsblad de nieuwe aangifte in de personenbelasting. Op  30 april 2013 in de voormiddag zal de FOD Financiën een persconferentie houden die traditioneel het aangifteseizoen inluidt.

Tijdens deze persconferentie zullen onder andere  de toegevoegde rubrieken of codes en de verdwenen rubrieken in de aangifte voor het aanslagjaar 2013 worden toegelicht.

Onze dienstverlening naar de burgers toe om hen bij te staan bij de invulling van die aangifte, de indieningsdata voor de aangiften, Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat sinds een paar jaar bestaat, zullen ook aan bod komen.

De FOD Financien houdt eraan te communiceren over deze onderwerpen op het ogenblik dat de papieren aangifte verspreid zal worden en Tax-on-web beschikbaar zal zijn. Vandaar dat de FOD Financiën met u afspreekt op 30 april 2013. Een uitnodiging volgt.