28 sep 2020 15:31

“De OCMW’s zijn er voor jou!” Lancering van de communicatiecampagne ter promotie van de COVID19 maatregelen voor kwetsbare groepen

Begin juli heeft de federale regering 125 miljoen euro steun vrijgemaakt voor de burgers die financieel getroffen zijn door de Covid-19-crisis. Deze steun is bestemd voor diegenen die een deel van hun inkomen hebben verloren, die geconfronteerd worden met extra uitgaven, voor zelfstandigen, flexijobbers, jobstudenten, artiesten, ...  Sommigen durven echter nog steeds niet aankloppen bij het OCMW. Daarom lanceren de POD Maatschappelijke Integratie en de Federaties van OCMW’s een communicatiecampagne die bedoeld is om de burgers te informeren over de bestaande maatregelen.

Uitzonderlijke COVID-19 maatregelen

125 miljoen euro werd aan de OCMW’s gestort om tussen te komen bij acht grote soorten steun: steun bij huisvesting, energiesteun, psychosociale steun, medische steun, digitale steun, financiële steun, steun voor basisbehoeften en steun voor gezinnen in moeilijkheden in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede. Denis Ducarme, Minister van Maatschappelijke Integratie: “Het economisch herstel moet ook sociaal zijn. Deze steun van 125 miljoen euro zal van toepassing zijn tot eind 2020. Hij is bedoeld voor diegenen die geconfronteerd worden met volkomen nieuwe situatie en die gerichte steun nodig hebben”.

De OCMW’s, hulp dichtbij

Gelet op hun ervaring op het vlak van maatschappelijke hulp zijn de OCMW’s verantwoordelijk voor het beheer van de toekenning van deze specifieke steun. Wanneer de steunaanvraag is ingediend, zal er een individuele en vertrouwelijke analyse plaatsvinden. Dankzij deze analyse zal het OCMW kunnen tussenkomen en de meest aangepaste hulp verschaffen.

Alexandre Lesiw, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: “De bedoeling van onze communicatiecampagne is iedereen die in nood is aan te moedigen om contact op te nemen met het OCMW van zijn gemeente. De OCMW’s zijn lokale actoren die werken voor de burgers. Het is geen schande om hulp te vragen, er bestaan oplossingen.”

Jouw situatie is misschien veranderd door COVID?

Video URL

Toolkit

Op de website van de POD Maatschappelijke Integratie (www.mi-is.be) wordt een multimedia toolkit aangeboden aan alle OCMW's en andere organisaties die ook hun schouders wensen te zetten onder deze campagne.