02 mei 2008 09:39

De Ombudsdienst Pensioenen: het Jaarverslag 2007

Meer harmonisatie a.u.b.!

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen op 07 mei 2008 het Jaarverslag 2007 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op een persconferentie.

Op het einde van de persconferentie zullen zij het Jaarverslag officieel overhandigen aan Mevrouw Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden.

Sinds de oprichting van de Ombudsdienst Pensioenen in 1999 hebben de Ombudsmannen duizenden gepensioneerden kunnen helpen. Geregeld leidt hun interventie tot achterstallen en een hoger pensioen. Hun actieradius beperkt zich echter niet tot het oplossen van individuele gevallen. Indien uit hun onderzoeken een foutieve behandeling of een manke wetgeving blijkt, formuleren de ombudsmannen aanbevelingen om het probleem voor alle gepensioneerden in een gelijkaardige situatie op te lossen. Dit jaar zullen de Ombudsmannen op de persconferentie onder meer drie aanbevelingen voorstellen die een grotere harmonisatie nastreven van de pensioenwetten in de drie pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren). De persconferentie heeft plaats in de vergaderzaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, WTC III, 2de verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel op 7 mei e.k. om 10.30 u.