19 okt 2007 17:57

De Ombudsdienst Pensioenen nog dichter bij de burger

Wie blijvende klachten heeft over zijn pensioendienst hoeft niet meer naar Brussel maar kan al 2 jaar terecht in Gent.

De Ombudsvrouw van de Stad Gent ontvangt elke laatste vrijdag van de maand haar collega van de Ombudsdienst voor de Pensioenen. Dit betekent dat niet alleen de Gentenaars maar alle gepensioneerden met pensioenproblemen voor wie Gent korter bij is dan Brussel hier gehoor vinden. De wet bepaalt dat een klacht schriftelijk kan ingediend worden of mondeling ter plaatse. Een klacht kan dus niet per telefoon ingediend worden. In de praktijk stellen wij vast dat dit voor sommige gepensioneerden een te hoge drempel is. Mensen klagen via de telefoon maar komen er om uiteenlopende redenen niet toe om hun klacht op papier te zetten. De ingewikkelde pensioenmaterie is er één van. Het alternatief, een verplaatsing naar het verre Brussel, om daar ter plaatse mondeling hun probleem voor te leggen, is voor die mensen ook niet altijd haalbaar, bv. door mobiliteitsproblemen. Om de drempel voor die mensen te verlagen is de Ombudsdienst voor de Pensioenen gestart met zitdagen in Gent. De bezoeken gebeuren enkel na telefonische afspraak met het ombudsteam van de stad Gent: 09/266.55.00. De Ombudsman houdt spreekuur elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd in december) van 15u tot 17u. Informatie Ombudsman voor de Pensioenen, Tony Van Der Steen tel. 02/274.19.80 e-mail klacht@ombudsmanpensioenen.be www.ombudsmanpensioenen.be Ombudsvrouw Stad Gent & OCMW, Rita Passemiers tel. 09/266.55.00 e-mail ombudsvrouw@gent.be www.gent.be/ombudsvrouw