09 okt 2008 17:34

De Ombudsdienst Pensioenen zoekt grotere bekendheid

Sinds zijn ontstaan in 1999 heeft de Ombudsdienst Pensioenen meer dan 15.000 mensen geholpen. Toch zijn er nog steeds mensen die met pensioenproblemen kampen en de gratis hulp die de Ombudsdienst Pensioenen kan bieden niet kennen.

Daarom lanceert de Ombudsman op 13 oktober 2008 een informatiecampagne om de Ombudsdienst Pensioenen nog beter bekend te maken bij de gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden. Bijna drie miljoen mensen krijgen maandelijks een wettelijk pensioen en elk jaar komen er nieuwe gepensioneerden bij. Bij dergelijke aantallen is het onvermijdelijk dat er af en toe iets misloopt: fouten, vertragingen, gebrekkige informatie, onzorgvuldigheid, onbehoorlijk bestuur, … De Ombudsdienst Pensioenen komt tussen om die tekortkomingen te verhelpen en herhaling te voorkomen. Voor een doeltreffende werking is het belangrijk dat de Ombudsdienst Pensioenen zich steeds opnieuw bekend maakt. Niet alleen de gepensioneerden maar alle burgers moeten weten dat er een federale Ombudsdienst bestaat die gratis pensioenproblemen helpt oplossen en, beter nog, voorkomen. Om de bekendheid te verhogen, voeren de Ombudsmannen voor de Pensioenen, Tony Van Der Steen en Jean Marie Hannesse, in samenwerking met de Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, een doelgerichte informatiecampagne. Half oktober 2008 zullen advertenties verschijnen in de gratis pers (alle edities van De Streekkrant en Passe Partout). De advertenties verwijzen naar de informatiefolder die in alle Belgische postkantoren verspreid wordt. Deze folder maakt duidelijk hoe de Ombudsdienst werkt en hoe men een klacht kan indienen. Uitgebreide informatie over de diensten van de Ombudsman en de jaarverslagen van de Ombudsdienst Pensioenen vindt men op de website van de Ombudsdienst, www.ombudsmanpensioenen.be. Mensen die een andere ombudsman nodig hebben kunnen die zoeken op www.ombudsman.be