21 dec 2007 10:59

De Post

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Post verlengd

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Post verlengd

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de Post, de heer Johnny Thijs voor een nieuwe termijn van zes jaar verlengd. De nieuwe termijn gaat in op 7 januari 2008.