02 apr 2010 13:40

De Post

Vernieuwing van het beheerscontract van De Post - tweede lezing

Vernieuwing van het beheerscontract van De Post - tweede lezing

De ministerraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het vijfde beheerscontract van De Post, die minister van Ambtenarenzaken en Overheidsberdrijven Inge Vervotte heeft voorgesteld. 

De opdrachten die vandaag aan De Post zijn toevertrouwd worden grotendeels behouden voor 2010-2015. De Post zal de universele postdienst blijven leveren voor een periode van 8 jaar. 

De Post blijft instaan voor de distributie van dagbladen op het ganse grondgebied vóór 7u30 (10u op zaterdag) en tijdschriften. De speciale voorwaarden voor zendingen verstuurd door het verenigingsleven blijven van toepassing. 

Ook de storting van contant geld aan de loketten blijft behouden, zodat mensen die geen bankrekening hebben toch geldverrrichtingen kunnen uitvoeren.

De Post zal de pensioenen en sociale uitkeringen aan huis blijven uitbetalen. Ook de overige taken van openbare dienst werden behouden.

Het verkooppuntennetwerk wordt uitgebreid tot ten minste 1300 servicepunten waarvan 650 postkantoren.