04 sep 2009 12:02

De Post

Wijziging van de statuten van De Post

Wijziging van de statuten van De Post

De ministerraad heeft de wijziging van de statuten van De Post nv van publiek recht bekrachtigd die de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van De Post op 24 juli 2009 heeft aangenomen. Daartoe heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere heeft voorgesteld. 

Het ontwerp van koninklijk besluit:

  • integreert de wijzigingen (addenda 1 en 2) die de aandeelhoudersovereenkomst van 25 juni 2009 overeenkwam en die de overdracht mogelijk maken van de indirecte participatie van Post Danmark A/S in de Post aan CVC Capital Partners
  • wijzigt de definitie van de 'consortiumleden' door Post Danmark A/S te vervangen door PIE Group II sarl
  • past de lock-up periode aan die de aandeelhouders in addendum 2 vastlegden.