30 apr 2019 17:23

De Regie der Gebouwen huisvest de Federale Wegpolitie van Achêne in een bijna passief gebouw

Op dinsdag 30 april 2019 is in Sorinnes een nieuwe verkeerspost officieel ingehuldigd. Het nieuwe en zeer energiezuinige gebouw, dat beschikt over ongeveer 800 m² aan kantoorruimte en een garage van 400 m², biedt voortaan onderdak aan de diensten van de federale wegpolitie van Achêne.
 

De diensten van de Federale Wegpolitie van Achêne hadden er nood aan om dichter bij hun actieterrein en bij de grote verkeersaders te zitten. De Regie der Gebouwen is er trots op dat ze hen dit nieuwe duurzame complex ter beschikking kan stellen. De grote uitdaging bestond eruit om het gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken en tegelijk te voldoen aan de vele beveiligingsvereisten waaraan het politiegebouw moest voldoen, zoals het gebruik van een betonstructuur in plaats van een houtstructuur of zoals een 24 uur op 24-gebruik van de locatie”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Zeer energiezuinig gebouw

Het gebouw bestaat uit twee volumes: in het eerste bevinden zich de kantoren, de vergaderzalen, de kleedkamers en de refter, en in het tweede bevindt zich de garage voor de dienstvoertuigen van de politie.

Het hoofdgebouw heeft grote ramen aan de zuidkant en wordt aan de noordkant beschermd door de garage in het noorden. Het geheel heeft een slimme afwisseling van ramen en zonweringen, om maximaal te kunnen genieten van “gratis” warmte en tegelijk het risico op oververhitting te vermijden.

De twee volumes beschikken over platte daken, respectievelijk voorzien van fotovoltaïsche panelen en een uitgebreid groendak.

Er zijn verschillende zaken geïnstalleerd om de invloed op het milieu te beperken en om het gebouw zeer energiezuinig te maken:

  • Gecontroleerde luchtdichtheid
  • Installatie van fotovoltaïsche panelen
  • Plaatsing van groendaken
  • Recuperatie en valorisatie van regenwater
  • Gebruik van driedubbele beglazing
  • Aanbrengen van dikke isolatielagen
  • Studie en beperking van koudebruggen
  • Aanplanting van hagen van lokale soorten en hoogstammige bomen die de biodiversiteit bevorderen
  • Plaatsing van ramen die zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenlaten

Bijna de waarden van een passiefgebouw

Ongeveer 40% van het energieverbruik van het gebouw (de garage niet meegerekend) wordt gedekt door de fotovoltaïsche panelen.

Ook op het vlak van energieprestatie (EPB) behaalt het gebouw uitstekende resultaten, met waardes die meer dan vijftig procent lager liggen dan wat de stedenbouwkundige vergunning vereist werd. Zo haalt de isolatie een K-peil van 25 en komt het E-peil voor de globale energieprestatie neer op 34.

Het project heeft een buitengewoon luchtdichtheidsniveau voor een gebouw van dergelijke grootte en van dat type: 0,4 volume/uur, terwijl de opgelegde waarde in de criteria voor een passiefgebouw 0,6 bedraagt.

De nieuwe constructie behaalt ten slotte een netto-energiebehoefte (NEB) voor verwarming van ongeveer 17 kWu/m². Dat resultaat sluit nauw aan bij passiefgebouwen, die voor verwarming een NEB van maximum 15 kWu/m² moeten respecteren.

Sinds 1 januari 2019 moet elk nieuw openbaar gebouw voldoen aan de gewestelijke bijna-energieneutrale standaard. Dankzij de betrokkenheid van haar projectleiders en de lancering van pilootprojecten gaat de Regie der Gebouwen al meerdere jaren mee in die dynamiek. Voor elk nieuw project onderzoekt ze bijvoorbeeld op welke manier ze verder kan gaan op het vlak van energie- en milieuprestaties”, benadrukt Koen Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen.

Meer informatie op onze website

 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Federale Wegpolitie

Algemene aannemer: Thiran nv

Duur van de werken: april 2017- november 2018

Kostprijs van de werken: 4.366.000 euro (inclusief btw)