11 mei 2023 15:38

De Regie der Gebouwen maakt definitief komaf met graffiti aan de Kunstberg

De Kunstberg, één van de meest emblematische plaatsen in Brussel, heeft sinds jaar en dag te kampen met graffiti. Regelmatig wordt de graffiti gereinigd, maar om het probleem op een definitieve en duurzame manier aan te pakken, heeft de Regie der gebouwen, de belangrijkste beheerder van de Kunstberg, een firma aangesteld om een regelmatige controle en reiniging van de site te voorzien. Ook de gevels van de gebouwen aan het nabijgelegen Museumplein en van het Muziekinstrumentenmuseum en het Magritte Museum worden aangepakt. 

Ter herinnering, enkele jaren geleden werd beslist om tags en graffiti in beperkte mate toe te laten op de site, en dit op een “vrije expressiemuur” aan de overdekte gaanderij. Dit experiment bleek echter niet succesvol en leidde zelfs tot het tegenovergestelde van het gewenste effect, want de graffiti en tags verspreidden zich over gans de geklasseerde site. Daarom werd dit experiment enkele jaren geleden stopgezet. Op de Kunstberg zijn geen tags en graffiti toegestaan. 

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen: “De tags aan de Kunstberg zijn een onaanvaardbaar litteken op één van de meest bezochte en emblematische locaties in Brussel. Als stedelijke kunst een erkende vorm van artistieke expressie is, moet ze tot uiting komen op plaatsen die hiervoor geschikt en voorbehouden zijn, wat niet het geval is voor de Kunstberg. De graffiti schaadt het imago van ons land. We zullen deze site de netheid en prestige teruggeven die ze verdient. Met deze nieuwe aanpak maken we voor eens en altijd komaf met bekladders.”

Op middellange termijn – Werken in twee fasen

  • Fase één: reiniging van alle graffiti en het aanbrengen van een beschermlaag

Op 10 mei 2023 gaat de aangestelde firma eerst van start met het reinigen van graffiti op de Kunstberg. Het gaat onder meer om muren, trappen, de metalen plantenbakken, de gevels van de gebouwen (Koninklijke Bibliotheek, het Dynastiepaleis, Château Moderne), evenals de standbeelden van koningin Elisabeth (op het Albertinaplein) en van Albert I. 

Er is ook een graffitireiniging voorzien voor de gevels van de gebouwen aan het nabijgelegen Museumplein en de Museumstraat, evenals voor de gevels van het Muziekinstrumentenmuseum en het Magritte Museum. 

De reiniging van alle graffiti zal ongeveer één maand duren. Er wordt ook een anti-graffitibescherming geplaatst op de behandelde oppervlaktes. 

Alle reinigingen en behandelingen gebeuren met de grootste zorg voor de aanwezige monumenten. 

  • Fase twee: systematische controles op graffiti

Na deze grootschalige reiniging en het aanbrengen van anti-graffitibeschermingen, zal de aangestelde firma gedurende één jaar wekelijks een controle op nieuwe graffiti uitvoeren en waar nodig bijkomende reinigingen doen. 

  • Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: Juffern
Kostprijs: 277.000 euro, inclusief btw 
Duur van de werken: mei-juni 2023 voor de reiniging van de graffiti en het plaatsen van anti-graffitibescherming 

Op langere termijn en in het algemeen

De verschillende beheerders van de Kunstbergsite zullen steeds beter samenwerken. Het gaat om volgende entiteiten: 

  • De Regie der Gebouwen is verantwoordelijk voor de verlichting, de trappen, de esplanade, het beiaardgebouw en het gebouw van de KBR (Koninklijke Bibliotheek), de Musea voor Schone Kunsten en het Dynastiepaleis;
  • Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuinen;
  • De stad Brussel beheert de aangrenzende straten;
  • Square Brussels staat in voor zijn eigen gebouwen.

Er werden een strategisch comité en een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen, Leefmilieu Brussel, de Stad Brussel en Net Brussel om oplossingen te vinden om het beheer van de Kunstbergsite te optimaliseren. Naast de reiniging van graffiti is het terug in werking stellen van de grote fontein op de Kunstberg nu één van de prioriteiten. Het dossier om een aannemer aan te stellen voor het herstel van de fontein, is momenteel in voorbereiding.

Daarnaast voorziet de Regie der Gebouwen een raamovereenkomst voor de systematische controle en reiniging van graffiti voor alle sites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder haar beheer vallen, waaronder de Kunstberg. Deze overeenkomst wordt in de loop van 2023 toegewezen aan een firma, en dit voor een periode van vier jaar.