04 apr 2024 18:46

De Regie der Gebouwen plant de herinrichting van kantoorruimtes in het Eurostation-gebouw (Brussel) voor de hergroepering van de administratieve diensten van de FOD Justitie

De Regie der Gebouwen publiceerde recent een overheidsopdracht voor de inrichting van ruimtes die bestemd zijn voor de administratieve diensten van de FOD Justitie in het Eurostation-gebouw naast het Zuidstation in Brussel. Deze administratieve diensten zijn momenteel gehuisvest in de gebouwen Bordet (Waterloolaan 115) en Jan Jacobs (Waterloolaan 80). De inrichtingswerken zouden moeten starten in november 2024 en eindigen in de loop van het tweede kwartaal van 2026.

De eerste centralisatiefase van de administratieve diensten van de FOD Justitie in het Eurostation-gebouw vormt een belangrijke stap in onze aanpak voor de optimalisering van de vastgoedmiddelen van de federale staat. Door bepaalde diensten te verzamelen, die vroeger verspreid waren, beoog ik met de Regie der Gebouwen het gebruik van lege ruimte te rationaliseren en de huurportefeuille te maximaliseren. Deze aanpak laat ook toe de infrastructuren te moderniseren en nieuwe, efficiëntere werkmethodes te stimuleren. Het gebouw, dat binnenkort gerenoveerd zal zijn, zal ook milieubewust zijn door bij te dragen aan de NZEB-doelstellingen. Het is bijgevolg met veel genoegen dat ik het werk van de Regie der Gebouwen toejuich, die net de overheidsopdracht heeft gepubliceerd voor de inrichtingswerken van Eurostation. De Regie der Gebouwen en ikzelf bouwen aan een toekomst waarin efficiëntie, duurzaamheid en innovatie centraal staan in onze acties.
Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen

Hergroepering van de administratieve diensten van de FOD Justitie

De FOD Justitie wenst zijn Brusselse administratieve diensten, die momenteel verspreid zijn over verschillende sites in Brussel, te centraliseren. Na analyse van de vastgoedportefeuille van de federale staat, stelde de Regie der Gebouwen voor om deze diensten die momenteel in de gebouwen Bordet en Jan Jacobs gehuisvest zijn, te hergroeperen in de vleugel “Instruction” van het Eurostation-gebouw.

Het doel is om nieuwe werkmethodes te introduceren met respect voor de werkruimtes op basis van de activiteit van de gebruiker teneinde de gebruikte oppervlakte te rationaliseren en de huurportefeuille te optimaliseren.

New Ways of Working-inrichting en NEKP

Sommige verdiepingen in het Eurostation-gebouw zijn reeds ingedeeld volgens de principes van de “New Ways of Working” (NWoW). Naast de beschikbare primaire oppervlakte zijn er ook gemeenschappelijke oppervlaktes en ruimtes zoals vergaderzalen, een sportzaal, enz. Het gebouw biedt eveneens een parking van 300 plaatsen, 100 m² fietsparking en een brandwerende kast om de fietsbatterijen op te laden.

De inrichtingswerken omvatten meerdere verdiepingen alsook de inkomhal aan de Horta-zijde (Blok D).

Op het vlak van de CO2-uitstoot, zal de centralisering van de administratieve diensten van de FOD Justitie een energiebesparing opleveren van zo’n 32%.

Het Eurostation-gebouw voldoet aan het energieprestatiecriterium, met een EPB-score C+ voor de Bordet-vleugel en een EPB-score B- voor de Instruction-vleugel.

Tot slot heeft de verhuis van deze diensten naar het Eurostation-gebouw een positief effect op de mobiliteit en het transport, aangezien het gebouw gelegen is naast het Zuidstation.

Oproep naar geïnteresseerde aannemers

Geïnteresseerde aannemers kunnen hun offerte ten laatste op 22 april 2024 indienen via het e-Procurementplatform. De werken zijn voorzien vanaf het laatste kwartaal van 2024 tot en met het tweede kwartaal van 2026.

Raadpleeg de overheidsopdracht voor de inrichtingswerken in het Eurostation-gebouw. Documenten met betrekking tot de overheidsopdracht zijn beschikbaar op verzoek via een formulier dat beschikbaar is op e-Procurement.

U vindt alle nuttige informatie met betrekking tot de indiening van een offerte voor deze opdracht terug op e-Procurement. Het betreft een volledig gratis platform waarop de Regie der Gebouwen haar aankondigingen van overheidsopdrachten publiceert, met in bijlage het bestek en andere nuttige documenten.

Technische fiche

Eigenaar: AXA
Huurder: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Toekomstige gebruiker: FOD Justitie
Huurperiode van de Instruction-vleugel: juli 2004 – maart 2035
Duur van de werken: 468 kalenderdagen (2024-2026)