20 okt 2023 11:38

De Regie der Gebouwen stelt haar activiteitenverslag 2022 voor

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de Federale Staat, heeft haar activiteitenverslag 2022 gepubliceerd. Ze staat in voor het aanbieden van een kwaliteitsvolle werkomgeving aan de federale overheidsdiensten en het in stand houden van het patrimonium van de Belgische Staat.

Het jaar 2022 werd getekend door de geleidelijke terugkeer naar kantoor van ons personeel en door een nieuwe reorganisatie van het dagelijks werk. Ondanks deze structurele wijziging heeft de Regie der Gebouwen haar werking verdergezet door nog verder te evolueren en door een kwaliteitsvolle werkomgeving te bieden aan de federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut, en tegelijk het patrimonium van de Belgische Staat te beheren. De Regie der Gebouwen heeft ook verder gewerkt aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) en aan de rationalisering van haar vastgoedportefeuille. In het kader van het Masterplan ‘Gevangenissen’ ten slotte, werden twee nieuwe penitentiaire centra officieel ingehuldigd.
Laurent Vrijdaghs
Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen

Het activiteitenverslag 2022 van de Regie der Gebouwen geeft een overzicht van de projecten in ontwikkeling en in uitvoering, de interne en externe evenementen,  het beleid rond duurzame ontwikkeling en personen met een beperkte mobiliteit en de tools die intern ontwikkeld werden om een optimale dienstverlening te bieden aan haar klanten.

Het jaar 2022 bij de Regie der Gebouwen, dat zijn ook 832 medewerkers, onder wie 84 nieuwe collega’s, 923 complexen verspreid over ongeveer 7,2 miljoen m² en 1.259 gepubliceerde overheidsopdrachten. Het is ook het jaar van de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis, de invoering van het hybride werken en de rationalisering van onze vastgoedportefeuille.

Ontdek het activiteitenverslag 2022.