31 mei 2017 16:39

De Regie der Gebouwen stelt haar geactualiseerd typebestek 105 voor, de referentie op het vlak van centrale verwarming, ventilatie en airconditioning

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, heeft op 31 mei 2017 haar geactualiseerd typebestek ‘105’ voorgesteld in de Residence palace te Brussel.
In het bestek worden de technische vereisten bepaald voor alle installaties inzake verwarming, ventilatie en airconditioning van de federale overheidsgebouwen, zowel op het vlak van prestaties, gereedschap en materialen als omgevingsvoorwaarden, plaatsingsvoorschriften en duurzaamheid.

Er wordt rekening gehouden met de nieuwe technische en technologische normen. Het is een belangrijk instrument voor alle ondernemingen die werken in de HVAC-sector, maar ook voor studiebureaus en overheidsinstellingen (federaal, gewestelijk of lokaal) die ernaar verwijzen in hun overheidsopdrachten.
In de uitgave 2017 heeft de Regie der Gebouwen voornamelijk de technische artikelen over verwarming en hydraulische installaties bijgewerkt.
Een werkgroep samengesteld uit experten van de Regie der Gebouwen actualiseerde het bestek op basis van de nieuwe Europese normen en reglementeringen en nam er duurzaamheidscriteria en energetische performantiecriteria in op.
Het typebestek 105 uitgave 2017 kan geraadpleegd worden op onze website www.regiedergebouwen.be (rubriek overheidsopdrachten).