15 mrt 2023 08:00

De Regie der Gebouwen voert grondige renovatie uit in het gerechtsgebouw van Dendermonde

Op 15 maart 2023 start de Regie der Gebouwen met de totaalrenovatie van het gelijkvloers van de rechtervleugel van het gerechtsgebouw in Dendermonde (Justitieplein 1). Er komen twee nieuwe grote zittingszalen en de bestaande zalen worden vernieuwd. Ook het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen:
"Het gerechtsgebouw van Dendermonde is een van de emblematische gezichten van de stad, en maakt ook deel uit van het historisch erfgoed van ons land. De Regie der Gebouwen begint momenteel aan de werken aan dit indrukwekkende gebouw, dat erkend is als historisch monument. Op die manier blijft de Regie haar opdracht vervullen om ons erfgoed te bewaren voor de toekomstige generaties. Dankzij deze werkzaamheden zullen de burgers in betere omstandigheden door Justitie worden ontvangen." 
 

Historiek

Het gerechtsgebouw bevindt zich vlak naast het stadhuis aan de Grote Markt van Dendermonde en huisvest de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het complex werd gebouwd tussen 1923 en 1927 naar een ontwerp van architect Valentin Vaerwyck. Sinds 1996 is het beschermd als monument. 

Totaalrenovatie

Vanaf 15 maart 2023 wordt het gelijkvloers van de rechtervleugel volledig gerenoveerd en gerestaureerd. Om ervoor te zorgen dat de zittingen in het gerechtsgebouw kunnen blijven doorgaan, worden de werken in 2 fasen aangepakt. Fase 1 omvat alle zalen langs de gang aan de voorgevel, fase 2 alle zalen langs de gangen aan de zij- en achtergevel.

De rechtervleugel werd in de jaren ’50 en ’80 van vorige eeuw al eens heringericht, waarbij de afwerkingslagen van de muren verwijderd of overschilderd werden. Voorafgaand aan de renovatie werd dan ook een stratigrafisch onderzoek uitgevoerd om de originele kleuren en materialen van het interieur in kaart te brengen. 

De renovatie houdt onder andere algemene opfrissings-en inrichtingswerken in, zoals schilderwerken en het vervangen of het herstellen van de vloeren, die naar gelang de ruimte bestaan uit marmer, visgraatparket of cementtegels. 

Er zullen ook 2 nieuwe, grote zittingszalen worden gecreëerd door het samenvoegen van verschillende ruimtes. Deze zullen rechtstreeks aansluiten op het cellencomplex, wat bijdraagt aan de veiligheid. In plaats van 7, zullen er in de toekomst 8 zittingszalen zijn in het gerechtsgebouw. 

De zittingszalen worden ook akoestisch performant gemaakt door toevoeging van een akoestisch spanplafond. In de 2 nieuwe zittingszalen wordt er nieuw modern meubilair voorzien. In de bestaande zittingszalen wordt het originele meubilair (ook van de hand van Valentin Vaerwyck) gerestaureerd. Dit meubilair werd in de loop der tijd overgeschilderd. 

De technieken worden weggewerkt in een houten convectoromkasting. De toevoeging van dit element brengt de originele kleurstellingen terug en maakt het mogelijk de moderne technieken aan het zicht te onttrekken. Techniek en erfgoed worden hierdoor harmonisch met elkaar verweven. 

Het houten schrijnwerk in de gang grenzend aan de centrale binnenkoer wordt volledig gerestaureerd, de originele beglazing blijft behouden. Het schrijnwerk aan de buitengevel wordt ook gerestaureerd, maar daar wordt de beglazing vervangen door vacuüm isolatieglas met wemeling voor een energetisch binnencomfort. 

Het sanitair wordt volledig vernieuwd en er is een aangepast toilet voor personen met een beperkte mobiliteit voorzien. 

Andere werkzaamheden

Met deze renovatiefase zullen een groot deel van de publieke ruimtes van het gebouw aangepakt zijn. De linkervleugel van het gebouw werd al in de jaren 2000 gerenoveerd. 

De kelder wordt in een latere fase gerenoveerd. Ook de restauratie van het koperen standbeeld van het Ros Beiaard bovenop de toren en van het glazen plafond in de Salle des Pas Perdus (inkomhal) worden in de toekomst nog voorzien, maar hiervoor is er nog geen concrete planning bekend. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
Aannemer: Monument – Vandekerckhove 
Geschatte duur van de werken: 220 werkdagen
Kostprijs van de werken: 1,2 miljoen euro, inclusief btw 
Vloeroppervlakte die gerenoveerd wordt: ongeveer 670 m²