22 mrt 2022 16:58

De Regie der Gebouwen zoekt een aannemer voor een nieuw project voor het Rijksarchief in Eupen

De Regie der Gebouwen zal een complex aan de Kaperberg 8 in Eupen laten renoveren en uitbreiden om er diensten van het Rijksarchief in onder te brengen. Op 16 maart 2022 heeft zij de openbare aanbesteding gepubliceerd om een aannemer te vinden die de werken zal uitvoeren.

“Deze opdracht is de eerste stap in een groot project om dit geklasseerd gebouw in ere te herstellen en er het Rijksarchief van Eupen in onder te brengen. Het is ook een kans om de werkomgeving te verbeteren door ze toegankelijker en duurzamer te maken.” aldus Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

“Het gebouw waarin het Rijksarchief in Eupen is ondergebracht, voldoet niet meer aan de huidige behoeften en normen. Daarom heeft de Regie der Gebouwen in 2020 een gebouw 60 meter verderop gekocht om er het Rijksarchief in onder te brengen. Na verschillende studies hebben wij zopas een overheidsopdracht uitgeschreven voor de uitvoering van dit project, dat niet alleen de restauratie van het geklasseerde gebouw aan de straatkant omvat, maar ook de renovatie van het bestaande bijgebouw en de realisatie van een nieuw bijgebouw. De werken zouden nog dit jaar kunnen starten en ongeveer twee jaar duren. Ik wil ook de goede samenwerking tussen de overheidsinstellingen voor dit project benadrukken, omdat dit de Regie der Gebouwen in staat stelt haar opdracht voor de kwalitatieve huisvesting van de overheidsdiensten te vervullen en tegelijk de omvorming van dit overheidsgebouw, dat niet langer van nut was voor de Duitstalige Gemeenschap, mogelijk te maken.”, aldus Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

 

Meer informatie over dit project op onze website

Geïnteresseerd in deze opdracht?

Wij verwachten de offertes van de aannemers ten laatste op 9 mei 2022 op e-Notification, de datum van de opening van de offertes.

U vindt alle nuttige informatie over de indiening van een offerte voor deze opdracht terug op e-Notification. Dit is een volledig gratis platform waarop de Regie der Gebouwen haar overheidsopdrachten bekendmaakt.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer en ontwerper: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Rijksarchief

Duur van de werken: 2022 - 2024