16 dec 2009 11:00

De RVP kiest resoluut voor groene energie en duurzame ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2010 schakelt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) over op groene stroom. Volgens conservatieve schattingen zal de RVP op die wijze 5000 ton CO2 per jaar, of meer dan de helft van zijn rechtstreekse uitstoot, uitsparen in zijn hoofdzetel en zijn gewestelijke kantoren. Zo wil de RVP zijn steentje bijdragen tot de reductie van 20% van de CO2-uitstoot waarvoor Europa zich engageert op de klimaattop in Kopenhagen.

Vanaf 1 januari 2010 schakelt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) over op groene stroom. Volgens conservatieve schattingen zal de RVP op die wijze 5000 ton CO2 per jaar, of meer dan de helft van zijn rechtstreekse uitstoot, uitsparen in zijn hoofdzetel en zijn gewestelijke kantoren. Zo wil de RVP zijn steentje bijdragen tot de reductie van 20% van de CO2-uitstoot waarvoor Europa zich engageert op de klimaattop in Kopenhagen.

 

 

 

 

Op de klimaattop in Kopenhagen engageert België zich samen met de andere lidstaten van de Europese Unie om, in vergelijking met 1990, de uitstoot van CO2 tegen 2020 met 20% terug te dringen. Om zijn steentje bij te dragen tot deze ambitieuze doelstellingen schakelt de RVP op 1 januari 2010 over op groene stroom. Op een totaal energieverbruik van 10 miljoen kilowattuur (kWh) voor al zijn gebouwen spaart de RVP zo 5000 ton CO2 uit per jaar volgens de meest voorzichtige schattingen. Daardoor zal de rechtstreekse uitstoot van de RVP met meer dan de helft verlaagd worden.

 

De omschakeling naar groene stroom is voor de RVP slechts een kleine stap in een lang traject om de Zuidertoren, zijn hoofdzetel in Brussel, en zijn gewestelijke kantoren zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. In 2008 werd een energieaudit van de Zuidertoren uitgevoerd en later op dat jaar ontving de hoofdzetel ook de EMAS-registratie, dat waarborgt dat een instelling alles in het werk stelt om zijn impact op het leefmilieu te verminderen.

 

In 2009 werd er werk gemaakt van een energieboekhouding, waarbij alle energiestromen en warmte- en koudeproductie tot in de kleinste details vastgelegd werden. Als resultaat daarvan zal de RVP in 2010 in de Brusselse hoofdzetel een warmtekrachtkoppeling op gas in gebruik nemen. De warmte en de elektriciteit die de installatie zal opwekken, worden in de bestaande systemen geïnjecteerd. In de loop van de komende jaren zullen alle gewestelijke kantoren ten slotte ook het EMAS-certificaat behalen.

 

Daar houdt het niet bij op voor de RVP, want ook bij de dagelijkse werking wordt er aan het milieu gedacht. In elk bestek wordt er een clausule opgenomen die eist dat de aangekochte producten zoals schoonmaakproducten duurzaam zijn. Door de digitalisering van de dossiers wordt de papierberg ook teruggedrongen. Met de overstap naar groene stroom wordt de motor van die digitalisering, het PC- en serverpark van de RVP, nu ook milieuvriendelijk.

 

Meer informatie…

 

Website : www.rvp.fgov.be

E-Mail : emas@rvp.fgov.be

 

Contactgegevens voor de pers (niet voor publicatie):

 

Vik Beullens

Persattaché RVP

Tel: 02 529 29 14

GSM: 0478 90 51 13

Mail: vik.beullens@rvp.fgov.be

Website: http://www.rvp.fgov.be