26 mei 2020 09:43

De telefonische hulp bij het invullen van de belastingaangifte is bezig

De burger die vorig jaar langskwam in één van onze kantoren of tijdens een gemeentelijke zitdag krijgt nu telefonische hulp. Wegens de gezondheidscrisis zijn de kantoren van de FOD Financiën  gesloten en vinden de gemeentelijke zitdagen dit jaar niet plaats.

Wie zich verleden jaar liet bijstaan door een ambtenaar bij het invullen van zijn aangifte en dit jaar opnieuw een bruine omslag met de aangifte kreeg, vindt op die omslag het telefoonnummer 02/575 56 66 (Nederlands). In totaal zijn er 346.000 burgers in dat geval.

Hij of zij belt dat telefoonnummer om een afspraak te maken.

Tijdens die afspraak wordt de aangifte dan samen met de ambtenaar ingevuld. Het samenvattende verslag krijgt de burger daarna toegestuurd om het te ondertekenen en terug te sturen of dit in MyMinfin via Tax-on-web doen.

Men neemt best onmiddellijk contact op  om een afspraak te maken. Het is namelijk niet uitgesloten  dat die afspraak maar kan binnen 1 of 2 weken en de hulp stopt op 30 juni net zoals de hulp in de kantoren voorgaande jaren.

Ondertussen zijn er in totaal 89.627 afspraken gemaakt om de aangifte in te dienen en zijn er al 71.646 aangiften na die afspraak ingediend.