22 nov 2023 11:50

De transformatie van het Schumanplein begint

Het is officieel : de werken op het Schumanplein zijn begonnen. Vandaag gaven de betrokken politici de ceremoniële eerste spadesteek die de transformatie inzet van dit drukke rondpunt in het hart van de Europese wijk tot een echt plein waar ontmoeting en actieve mobiliteit centraal staan. De werken zullen ruim 2 jaar duren. Brussel Mobiliteit, die het project tot hier toe opvolgde, geeft voor de werken de fakkel door aan Beliris, de federale bouwheer voor Brussel.

De werken zullen zich niet beperken tot het plein, maar omvatten ook de Wetstraat vanaf de brug op de Etterbeeksesteenweg, de Kleine Wetstraat en de Blijde Inkomstlaan. Het ontwerp van de Deense architecten COBE en BRUT uit Brussel trekt het groen van het Jubelpark door via een voetgangerspromenade in de Kleine Wetstraat tot op het plein.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Colas Noord. De totale kostprijs van de werken bedraagt €25.000.000 excl. btw, waarvan €17.400.000 excl. btw gefinancierd wordt door het Europees Herstelplan en de rest voor rekening is van Beliris.

De werken worden uitgevoerd in verschillende fases. Er wordt begonnen met de afbraak van het midden van de rotonde van 20 november tot 22 december 2023. Tijdens deze eerste fase is het verkeer beperkt tot twee rijstroken op de Kortenberglaan en de noordelijke helft van de rotonde (kant Archimedes en Kortenberg), en tot één rijstrook op de zuidelijke helft van de rotonde (kant Froissart en Oudergemlaan). Er zijn momenteel geen omleidingen voorzien en het openbaar vervoer zal blijven rijden.

Van 8 januari tot zomer 2024 wordt de Blijde Inkomstlaan heringericht om er tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Daarna gaan de werken verder in de Wetstraat, om te eindigen met de finale inrichting van het plein en de bouw van de luifel. De totale duur van de werken wordt geschat op ruim twee jaar.

Gedeelde ruimte

De algemene filosofie achter het project onderstreept de centrale ligging van het Schumanplein met concentrische cirkels rond het middelpunt van het plein dat wordt overkapt met een luifel met een spiegel langs de onderzijde en een groendak. Het plein wordt zonder hoogteverschillen ingericht zodat het ook kan dienen voor evenementen.

Rondom het plein komt een brede wandelpromenade met banken, struiken en bomen. Aangezien de onderliggende Wettunnel onvoldoende ruimte laat voor bomen in volle grond op de rotonde en in de kleine Wetstraat, zal er hier worden gewerkt met grote plantenbakken.

De actieve mobiliteit krijgt prioriteit, met veiligere en beter zichtbare fietspaden langs de rotonde en aan weerszijden van de Wetstraat. Het circulatieplan werd gewijzigd om plaats te maken voor een zone voor actieve vervoersmiddelen. Het autoverkeer wordt gehandhaafd tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat en Archimedesstraat. De rest van de rotonde zal enkel nog toegankelijk zijn voor bussen en niet langer voor auto’s.

Het hart van Europa

Het nieuwe Schumanplein moet een ontmoetingsplek worden voor de diverse publieken die dit hart van het Brusselse leven bezoeken. Het project maakt deel uit van een bredere visie die van de Europese wijk een aangename plek wil maken om te wonen, waar Europa op menselijke schaal tot leven komt en alle Brusselaars, pendelaars en bezoekers welkom zijn.

CITATEN

Karine Lalieux, Minister bevoegd voor Beliris

"De start van de werken volgt kort na de afgifte van de vergunning. Beliris zal verantwoordelijk zijn voor de metamorfose van de Europese wijk in het hart van onze hoofdstad. Ik ben blij dat we het Schumanplein en zijn omgeving kunnen renoveren en omvormen tot een dynamische en eigentijdse ruimte die beter toegankelijk zal zijn voor voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit. Beliris en zijn partners zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het project voor het Schumanplein, als belangrijk multimodaal kruispunt in de hoofdstad, in de best mogelijke omstandigheden wordt uitgevoerd. De uitvoering van een faseringsplan en de verstrekking van uitgebreide informatie zullen belangrijke elementen zijn om dit buitengewone project te ondersteunen. De totale kosten van dit grote project bedragen 25.000.000 euro. Naast de aanzienlijke investering van €17.400.000 van het Europees Herstelplan, draagt Beliris €7.600.000 bij met eigen middelen. »

Rudi Vervoort, Brusselse Minister-President, bevoegd voor territoriale ontwikkeling

"Dit is een nieuwe stap voorwaarts in de transitie van de wijk naar een aangenamere omgeving voor instellingen en bedrijven, maar ook voor de bewoners van vandaag en morgen. Dit emblematische kruispunt schraagt de Gedeelde Visie voor de Europese wijk, een gemengde, levendige wijk waar het prettiger wonen is omdat iedereen ze beter kan delen. Een uitstekende illustratie van ons gewestelijk beleid voor een toegankelijker en beter geïntegreerde stad."

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken

"Er werd naar uitgekeken van Lissabon tot Boedapest, en in de kleine straatjes van Etterbeek: de werken aan het iconische Schumanplein starten vandaag! Binnenkort hebben we een veel groener en leefbaarder plein, veiliger voor voetgangers en fietsers en goed toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Dankzij deze verbeteringen zal het plein tegelijk zijn rol in de hoofdstad van Europa vervullen en een rustige, aangename plek zijn voor de buurtbewoners."

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Internationale en Europese Betrekkingen

"Het nieuwe met bomen beplante, autovrije en van fietspaden voorziene Schumanplein is een symbool voor onze ambitie in de Europese wijk. We vormen het om tot een wijk op mensenmaat. De kwaliteit van de openbare ruimte speelt daar een belangrijke rol in. Het wordt de echte link tussen het Jubelpark, de Jourdanwijk, de Leopoldwijk en de Squareswijk. Dit plein, gelegen tussen de verschillende Europese instellingen, is voorbestemd om een nieuwe ontmoetingsplaats te worden.  Een plek waar je niet alleen voorbij wil wandelen, maar waar je ook echt wil zijn." 

Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel

“Deze symbolisch spadesteek is een heel belangrijke stap voor de hoofdstad van Europa. Met alle Europese instellingen eromheen, is het Schumanplein het hart van Europa. Nu worden het rondpont en de omgeving errond getransformeerd tot een ware ontmoetingsplek. De herinrichting zal ook de bewoners beter kunnen linken aan de ruimtes die niet altijd makkelijk toegankelijk waren.”