23 mei 2019 00:27

De Zuidpoort vzw, ATD Vierde Wereld België vzw en Le Babibar vzw kregen van het publiek de erkenning van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

Brussel, 22 mei 2019. De Zuidpoort vzw, ATD Vierde Wereld België vzw en Le Babibar vzw werden door het grote publiek verkozen als de 3 laureaten van de elfde editie van de Federale Prijs Armoedebestrijding. Aan elk van hen werd een cheque ter waarde van 10.000 euro overhandigd om hun werking verder uit te bouwen.

Naar jaarlijkse traditie zet de POD Maatschappelijke Integratie met de Federale Prijs Armoedebestrijding een aantal projecten, organisaties of personen in de kijker die een speciale erkenning verdienen voor hun inzet om armoede een halt toe te roepen.

Dit jaar staat de prijs in het teken van “participatie van mensen met armoede-ervaring”. De POD MI beloont zo projecten, organisaties, personen, … die expliciet acties ondernemen ter bestrijding van armoede op basis van een participatieve aanpak en die daarbij rekening houden met de kennis die voortkomt uit de persoonlijke ervaringen met armoede en/of sociale uitsluiting.

Negen organisaties die mensen in armoede een warm hart toedragen, trachtten dit jaar het grote publiek voor zich te winnen door hen te overtuigen van hun participatieve en inspirerende aanpak om armoede een halt toe te roepen. Met hun nominatie erkent de jury hun inclusieve aanpak met mensen in armoede. Deze 9 organisaties zetten zich niet enkel en alleen elke dag in voor een heel precaire doelgroep. Ze putten steeds uit de persoonlijke ervaringen van iedereen die armoede en sociale uitsluiting gekend heeft en betrekken hen vervolgens in hun dagdagelijkse werking en besluitsvorming.

Uit een shortlist van 9 kandidaten die aan de hand van een presentatiefilmpje van maximum 30 seconden hun project helder en duidelijk uiteenzetten, werd met meer dan 7000 voorkeurstemmen de  3 laureaten gekozen. Deze laureaten zijn:

De Zuidpoort VZW (Vlaams Gewest)

De Zuidpoort VZW is een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen die armoede bestrijdt door mensen met armoede sterker te maken om zo het beleid en samenleving te beïnvloeden. Ze vergaren en bundelen kennis die voortvloeit uit persoonlijke ervaring met armoede. Dit komt onder andere aan bod in hun “Radio StressWeg”. Op basis van ervaringen van mensen in armoede werden door de Zuidpoorters kenmerken in kaart gebracht van wat een goed hulpverleningsgesprek is. Deze gesprekken veroorzaken immers heel veel stress. Samen zoeken ze naar de rode draad in de ervaringen om vervolgens samen oplossingen te bedenken. Daarmee gaan ze in gesprek met iedereen die een verandering in gang kan zetten (beleidsmakers, organisaties, burgers, …). Dankzij hun project StressWeg bepaalden ze wat echt het verschil kan maken. Dit vertaalde zich in een optreden waarbij ze al 4 keer op de planken stonden als Radio StressWeg voor 680 hulpverleners van een 100-tal verschillende organisaties om hen te vertellen over de stress die gepaard gaat met hulpverlenersgesprekken en hoe dit kan voorkomen worden.

ATD Vierde Wereld België (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

ATD wil het standpunt laten horen van de mensen op wie het leven in armoede een stempel heeft gedrukt om zo bij te dragen aan de opbouw van een samenleving waar de fundamentele rechten en de gelijke waardigheid van iedereen geëerbiedigd zouden worden. De kennis die wordt geput uit ervaringen met armoede is noodzakelijk om sociale uitsluiting te bestrijden. Deze logica typeert hun organisatie en vertaalt zich in de Volkshogescholen. Dit zijn plaatsen waar volwassenen die in extreme armoede leven en andere burgers en deskundigen die zich voor hen inzetten in dialoog treden en elkaar dingen bijbrengen. ATD Vierde Wereld werkt aan thema’s die gekozen worden met mensen die in armoede leven zoals huisvesting en dakloosheid. De kennis van mensen die in armoede leven wordt meteen geïntegreerd in politieke en maatschappelijke acties.

Le Babibar (Waals Gewest)

Le Babibar is een project waarbij peer-support centraal staat. Het wordt uitgedacht en begeleid door en voor kwetsbare gezinnen. Aan de basis liggen de ervaringsdeskundigen (eenoudergezinnen, alleenstaanden, personen met financiële en/of psychologische kansarmoede) die hun middelen bijeenbrengen. Zij stampten een ontmoetingsplaats uit de grond voor kinderen en ouders met burgerzin die op basis van een participatieve aanpak tussen de deelnemers, antwoorden willen aanreiken om zo de ondersteuning van het ouderschap vanuit psycho-medisch-sociale projecten aan te vullen.

Alle activiteiten peilen naar de noden en de verwachtingen van de deelnemers om vervolgens gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en  de gezinnen te betrekken bij de uitvoering ervan. Het is een project dat het verleden (ervaring), het heden (empowerment) en de toekomst (vertrouwen in wat nog komt) van de ouders integreert.

Andere genomineerden

Niet enkel de 3 laureaten, maar ook de 6 andere genomineerden verdienen aandacht voor hun werking. Deze zijn het OCMW Kortrijk met het Magazine SIEN, Enchanté VZW, HuNeeds VZW, SMES-B VZW, Comme Chez Nous VZW en het OCMW van Charleroi. Meer informatie over alle projecten is te vinden op www.prijs2019.be