09 jan 2013 15:48

Deblokkering van 80.000 aanslagbiljetten

De burger die een uitgave voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand had aangegeven om een belastingvermindering te bekomen, zal zijn aanslagbiljet deze maand ontvangen.
Er moest daartoe een wet gestemd worden en dat gebeurde op 13 december. Op 21 en 25 januari zullen 80.000 aanslagbiljetten verstuurd worden.

Een arrest van het Grondwettelijk Hof van maart 2012 lag aan de basis van deze uitgestelde verzending. Het arrest stelde het verschil in fiscale behandeling tussen gehuwde of wettelijk samenwonende eigenaars en gehuwde of wettelijk samenwonende huurders aan de kaak.
Bij het eigenaarskoppel werden de uitgaven opgedeeld op basis van hun respectief deel in de woning. In bepaalde gevallen bleek dit nadelig te zijn ten opzichte van de opdeling die gehanteerd werd bij een huurderskoppel, namelijk een automatische opdeling op basis van het belastbaar inkomen van elk van hen. 

Op 21 en 25 januari 2013 zullen dus 80.000 aanslagbiljetten verstuurd worden aan burgers die in hun aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012 een bedrag invulden in de rubriek van de belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (codes 1382 en 2382).  
Voor de voorgaande aanslagjaren gaat de administratie, zonder tussenkomst van de burgers, over tot rechtzettingen in het voordeel van de burgers.
De belastingplichtige die dit wenst, kan vanaf vandaag via Tax-on-web of Tax-Calc het verwachte resultaat berekenen.