08 dec 2023 19:58

Debt-for-climate swap tussen België en Mozambique

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel voor een debt-for-climate swap tussen België en Mozambique.

De minister van Buitenlandse Handel en de minister van Financiën zijn overeenkomstig de wet van 3 juni 1964 gemachtigd om een uitstaande schuld kwijt te schelden ten gunste van de armste ontwikkelingslanden. De minister van Ontwikkelingssamenwerking is bevoegd om ontwikkelingsprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren.

Op basis van de bevoegdheden van deze drie ministers werd aan het Diplomatiek Bureau in Maputo, Mozambique gevraagd om de mogelijkheid voor een debt-for-climate swap tussen België en Mozambique te onderzoeken. Het doel hiervan is om een deel van de uitstaande staatsschuld tussen België en Mozambique kwijt te schelden op voorwaarde dat Mozambique voor de tegenwaarde in de lokale munt projecten rond klimaatsverandering financiert die zullen worden uitgevoerd door het Belgisch agentschap Enabel. Hierbij werd uitgegaan van enkele principes zoals het inzetten op innovatieve projecten rond klimaatsverandering die complementair zijn met de klimaatinterventies van het huidige bilaterale samenwerkingsprogramma 2023-2028 tussen België en Mozambique.

In dit kader wordt de debt-for-climate swap tussen België en Mozambique goedgekeurd voor een periode van 66 maanden (van 15 december 2023 tot 30 juni 2029) voor een totaalbedrag van 2 423 317, 34 euro.

Daarnaast wordt ook het bilaterale samenwerkingsprogramma tussen België en Mozambique 2023-2028 verlengd tot 30 juni 2029.