15 jun 2012 18:30

Deelname aan de tiende wedersamenstelling van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds

België zal deelnemen aan de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds (AOF).  De bijdrage zal in totaal 25 miljoen euro bedragen, een bijdrage van 24 964 600 euro plus een verkregen bonus van 35 400 euro. België behoudt daarmee een aandeel van 0,79%. Daarnaast komt er ook een verplichte compensatie voor versoepelingen voor de armste ontvangende landen. De kredieten zijn opgemaakt in overleg met de FOD Ontwikkelingssamenwerking.

De Aziatische ontwikkelingsbank richtte het Aziatisch ontwikkelingsfonds in 1973 op met de bedoeling om de armste landen van Azië te steunen in hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen tegen bijzonder gunstige voorwaarden toe te kennen. De meeste leningen worden besteed aan landbouw, gezondheid, onderwijs, vervoer en communicatie.