11 dec 2020 15:34

Deelname van België aan de zevende algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akkoord met de deelname van België aan de zevende algemene kapitaalsverhoging (GCI-7) van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Eerder dit jaar gaf de minister van  Ontwikkelingssamenwerking de Belgische intentie om in te tekenen op de haar toegekende aandelen in het kader van de zevende kapitaalversverhoging te kennen aan de AfDB. Uiterlijk op 31 december 2020 dient de Belgische regering haar deelname aan die kapitaalsverhoging officieel te bevestigen door de indiening van een Instrument of Subscription.

In het ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 werd voor deze kapitaalverhoging een vastleggingsbedrag van 38.450.000 euro opgenomen over de periode 2021-2028. Op basis van deze voorziening kan de deelname van België aan de GCI-7 aan de AfDB worden bevestigd vóór het einde van het jaar, met de overmaking van een Instrument of Subscription. Dat instrument bevat hetvoorbehoud dat de inschrijving en de betalingen afhankelijk zijn van een inschrijving van de bijdragen in de begroting en een parlementaire goedkeuring. Begin 2021 zal een voorontwerp van wet betreffende de deelname van België aan de GCI-7 van de AfDB aan de Ministerraad worden voorgelegd.

De AfDB werd op 10 september 1964 opgericht. Het doel van deze multilaterale bank voor de financiering van ontwikkeling is bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Afrika.