19 jun 2015 15:32

Deelname van België aan toekomstige internationale tentoonstellingen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters heeft de ministerraad beslissingen genomen wat betreft de deelname van België aan de toekomstige evenementen die georganiseerd worden door het "Bureau international des expositions" (BEI).

De komende evenementen van het BEI zijn:

2016, Antalya (Turkije): wereldtuinbouwtentoonstelling (6 maanden)
2016, Milaan (Italië): designtriënnale (6 maanden)
2017, Astana (Kazakhstan): internationale tentoonstelling (3 maanden)
2019, Beijing (China): wereldtuinbouwtentoonstelling (6 maanden)
2020, Dubai (Verenigde Arabische Emiraten): grote wereldtentoonstelling (6 maanden)

De ministerraad heeft beslist dat ons land niet zou deelnemen aan de internationale tentoonstelling van Astana (Kazakhstan) in 2017. Hij belast tevens de minister van Economie om het dossier voor te leggen aan het overlegcomité om:

  • het akkoord te vragen van de gemeenschappen en gewesten op het voorstel om niet deel te nemen aan Astana 2017,
  • een principieel akkoord te verkrijgen over de deelname van de verschillende gemeenschappen en gewesten aan de tentoonstellingen van Antalya (2016), Milaan (2016) en Beijing (2019), zodat het Commissariaat-generaal voor internationale tentoonstellingen van de FOD Economie een ad hoc samenwerkingsovereenkomst kan uitwerken met de deelstaten die wensen deel te nemen.

De deelname van België aan de wereldtentoonstelling van Dubai 2020 zal bij het begin van 2016 aan de ministerraad worden voorgelegd.