28 mei 2021 19:33

Deelname van België en zijn gewesten en gemeenschappen aan de Floriade van Almere

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de deelname van België en zijn gewesten en gemeenschappen aan de Floriade van Almere, in Nederland, in 2022.

De ministerraad stelt aan het Overlegcomité voor dat België deelneemt aan de Floriade van Almere en nodigt de gewestelijke overheden uit een plan van aanpak met reservering van gewestelijke budgettaire middelen voor te stellen.

Bij akkoord van het Overlegcomité krijgt het Commissariaat voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) de opdracht deze beslissing uit te voeren.

De 7e editie van de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vindt plaats in Almere in Nederland van 14 april 2022 tot en met 9 oktober 2022. De Floriades zijn wereldtentoonstellingen die om de tien jaar plaatsvinden in Nederland onder de auspiciën van de Internationale Vereniging van Tuinbouwproducenten (AIPH) en van het Bureau International des Expositions van Parijs. Ze worden geregistreerd als wereldtentoonstelling in de hoogste categorie, namelijk A1. Het thema van de tentoonstelling Almere 2022 luidt Growing Green Cities. Het hoofddoel is land- en tuinbouw promoten. Daarbij worden er vier thema’s voorgesteld: onze steden groener maken, gezonder eten, energie slimmer gebruiken, gezonder leven. Aanvullend wil men ook biologische en lokale producten promoten, alsook toerisme, wetenschappelijk onderzoek en groene architectuur.