24 jan 2020 18:00

Deelname van Defensie aan de operatie 'European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz'

Op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin gaat de ministerraad akkoord met de deelname van een stafofficier aan de operatie EMASOH.

De operatie European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH) heeft als doel de vrijheid van navigatie te verzekeren om de maritieme veiligheid en stabiliteit in de ‘Strait of Hormuz’ te verbeteren. Tijdens deze opdracht zal een Belgische Naval Cooperation And Guidance for Shipping (NCAGS)-officier de staf van EMASOH in Abu Dhabi versterken. Deze persoon zal bijdragen tot de coördinatie met de burgerscheepvaart en de andere operaties in het gebied voor twaalf maanden (van eind januari 2020 tot eind januari 2021). Deze inzet laat de Belgische Marine toe haar NCAGS-kennis te verruimen en de interoperabiliteit met de internationale partners te versterken.