27 mrt 2020 20:34

Deelname van Defensie aan een project van ‘counter mobility’ in Georgië

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de Belgische deelname aan een initiatief in het kader van Defence Capacity Building en het Substantial NATO-Georgia Package voor Georgië.

Het gaat om de operationele inzet van één officier voor een jaar, met een rotatie om de drie maanden, om een project van counter mobility in Georgië te ondersteunen. Dit initiatief heeft als doel om concepten en processen op het niveau van de Georgische strijdkrachten te ontwikkelen en verbeteren. Het draagt ook bij tot de ontwikkeling van een opleidingsplan en -programma en de uitvoering van oefeningen.