27 nov 2015 17:09

Deelname van een Belgische politieman aan de DCAF-missie in Tunis

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de geïntegreerde politie te laten deelnemen aan de missie "Democratic Control of Armed Forces" (DCAF) in Tunis.

DCAF is een internationale stichting die in 2000 werd opgericht op initiatief van de Zwitserse Confederatie, als het "Centre de Genève pour le contrôle démocratique des Forces armées". DCAF draagt bij tot de verbetering van het beheer van de veiligheidssector. De stichting telt 62 lidstaten, waaronder België sinds 2004.

De recente aanslagen in Tunesië wijzen op de hoogdringendheid van een noodzakelijke hervorming van de lokale veiligheidssector. In het huidige stadium beschikken de Tunesische autoriteiten niet over eigen expertise om een nationale strategie voor de hervorming van de veiligheidssector te ontwikkelen, noch om de prioriteiten in deze materie te definiëren. Aangezien Tunesië haar  souvereiniteit wil behouden, geeft ze de voorkeur aan een internationale stichting zoals DCAF om de hervorming van haar veiligheidssector te ontwikkelen.

Om de vertegenwoordiger van DCAF in Tunis te ondersteunen en zijn team te versterken, zal België een federale politieambtenaar detacheren als projectbeheerder "Politiehervorming", voor een aanvankelijke periode van twaalf maanden, die eventueel hernieuwbaar is. De deelname van België aan DCAF is bovendien een uitstekende gelegenheid om de contacten met Tunesië te reactiveren en het samenwerkingsverband nieuw leven in te blazen.