29 mei 2015 13:46

Deelname van een expert van de Belgische federale politie aan de VN-missie in Somalië

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een expert van de federale politie in te zetten in de VN-missie in Somalië  (UNSOM) in het kader van het civiel crisisbeheer. 

Somalië bevindt zich momenteel in een politieke transitiefase waarbij de prioriteiten liggen bij de vorming van de federale staat, de grondwetsherziening, het referendum en de presidentsverkiezingen van 2016. Op het terrein is de terroristische organisatie Al Shabaab nog duidelijk aanwezig. In het algemeen stelt men echter sinds 2014 een significante daling van het aantal terreurdaden vast. Er is momenteel vooruitzicht op stabilisatie op veiligheidsvlak en samen met het voorziene verkiezingsproces biedt dit hoop voor het land en de hele Hoorn van Afrika.  Die elementen lijken erop te wijzen dat het tijd is om van de wederopbouw van Somalië werk te maken (State Building), via onder andere de versterking van de politiediensten. 

Door het inzetten van een officier van de federale politie wil België in dit proces en in de strijd tegen terrorisme en andere vormen van georganiseerde zware criminaliteit een belangrijke rol spelen. Bovendien beschikt de Belgische federale politie over zeer gewaardeerde knowhow op het vlak van de hervorming van de veiligheidssector en over een lange ervaring wat betreft de werking van de rechtsstaat, op het gebied van de interactie, de coördinatie en de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.   

De expert van de Belgische federale politie die aan de UNSOM-missie zal deelnemen, zal tot taak hebben om advies te verlenen voor de politiehervorming. Hij zal in de eerste plaats een vergelijkende studie maken van de politiemodellen in federale veiligheidssystemen in andere landen om zo het gepast politiemodel voor Somalië te vinden. Het gaat om een korte inzet van maximum zes maanden die van start gaat in juni 2015.