16 sep 2022 16:04

Defence, Industry and Research Strategy

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Defensie Ludivine Dedonder de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) goed.

De DIRS beoogt de ontwikkeling en bestendiging van een Belgische technologische en industriële defensiebasis die:

  • bijdraagt tot de ondersteuning van het nationale veiligheids- en defensiebeleid en tot het versterken van de strategische autonomie van de EU
  • België positioneert als een relevante, betrouwbare en competitieve technologische partner in de Europese en trans-Atlantische capacitaire ontwikkeling
  • in kritische domeinen de nodige nationale autonomie garandeert op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologische expertise en industriële capaciteit
  • de nodige economische en maatschappelijke return genereert in de vorm van kennis, en in militaire en civiele technologieën voor tweevoudig gebruik (dual-use)

Om de Belgische DIRS duurzaam te versterken zullen de volgende principes gehanteerd worden: het informeren van stakeholders, het faciliteren en ondersteunen van het partnerschap tussen de overheid, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en onderzoekscentra, het optimaal beheren van de voorziene instrumenten en de toegewezen budgettaire middelen en het beschermen en verankeren van het afgeleide economische en maatschappelijke potentieel in de vorm van kennis, technologie en werkgelegenheid.

Om ervoor te zorgen dat de verhoogde defensie-uitgaven ook zullen leiden tot de versterking van de technologische en industriële basis in ons land, wordt in dit kader ook een Industriële Defensieraad opgericht, die de bevoegde regeringsleden samenbrengt met topexperten uit de betrokken sectoren.