24 sep 2021 13:53

Defensie: Belgische bijdrage in het kader van de Task Force Takuba in Mali

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de bijdrage van een officier-chirurg binnen het Franse Special Operations Surgical Team (SOST), in het kader van de Task Force Takuba in Mali.

De officier-chirurg zal eind september tot begin november 2021 worden ingezet in Menaka, Mali.

De Task Force Takuba is een door Frankrijk geïnitieerde groepering van Europese special forces, die de Malinese strijdkrachten adviseert, assisteert en ondersteunt.

Deze missie zal het mogelijk maken het operationele partnerschap tussen Frankrijk en België op het gebied van SOST te verbeteren.