08 jul 2022 16:55

Defensie: Belgische civil-engineeringbijdrage voor de bouw van een kamp in Roemenië

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de inzet van een detachement genie voor infrastructuurwerken in een internationale context in Roemenië.